Čmeláci si berou příklad od ostatních a rychle se učí

Čmeláci se mohou naučit novému chování pozorováním a napodobováním svých zkušenějších bratrů. Tímto způsobem se toto získané chování může podle nové studie rychle rozšířit po celé kolonii.

Někteří z hmyzu, jako jsou čmeláci, se ukáží jako zdatní žáci, pokud se jim znalosti předají přístupným způsobem. A sledovat, jak se s daným problémem vypořádají ostatní, je výborná metoda, kterou používají i jiné druhy, včetně lidí. Nový výzkum, který provedli vědci z Queen Mary University v Londýně, ukázal, že čmeláci se ochotně učí ze zkušeností svých kolegů, pozorují a napodobují jejich chování.

„Vzdělaní“ čmeláci učí své druhy

Důkazy, že se čmeláci učí napodobováním svých kamarádů, jsou opravdu silné. Vědci provedli řadu experimentů, které přesvědčivě ukazují, že čmeláci se nejen rychle učí, ale také že se nejrychleji učí, když pozorují chování jiných čmeláků.

Zajímavé také je, že takto získané vědomosti dávají zřejmě přednost před těmi, které získávají sami. A to vše bylo zjištěno díky výzkumu pomocí kulatých krabic se dvěma západkami. Vědci označili krabice modrými a červenými plastovými „uchy“. Modré otevřely krabici při pohybu proti směru hodinových ručiček a červené po směru hodinových ručiček. Na šikovné čmeláky samozřejmě čekala sladká odměna v podobě 50% ukrytého v krabičce. roztok sacharózy.

Nejprve ale museli čmeláci najít způsob, jak se k němu dostat. Jak to udělat? Nejlepší je sledovat někoho, kdo už takové znalosti má. Klíčovou roli zde sehráli „demonstranti“, tedy čmeláci, kteří byli dříve naučení takové krabice otevírat. Ostatní v experimentu nejprve sledovali „mistra“, který byl naučen otevírat krabici buď „červenou“ nebo „modrou“ metodou, a poté měli příležitost sami provést práci.

A tady je první překvapení: naprostá většina z nich použila metodu, která jim byla předvedena. 98,6 % tak učinilo. členové kolonie.

Projev sociálního učení

Zajímavé výsledky byly získány, když bylo rozhodnuto provést tento experiment v kontrolní skupině zcela bez demonstrátoru. Cílem bylo ověřit, jak důležitá je jeho role? Ukázalo se, že je to významné. V případě této skupiny čmeláků někteří nakonec krabici otevřeli, ale stávalo se to mnohem méně často než v případě těch, kteří měli „učitele“. Dobře to ilustruje medián: zatímco u čmeláků, kteří se zúčastnili kurzu otevírání boxů, to bylo 28 úspěšných pokusů za den, u těch, kteří to museli udělat sami, to byl pouze 1 za celou kolonii. .

Co by se však stalo, kdybychom zavedli nějaký zmatek: demonstranti současně ukazující zcela odlišné způsoby provozu? Toto bylo také zkontrolováno. Ukázalo se, že ve dvou testovaných včelstvech se jedna z variant nakonec stala dominantní variantou.

Je zajímavé, že podobné výsledky jako ty popsané výše byly získány u ptáků a primátů. Může se tedy ukázat, že to, co jsme považovali za instinktivní jednání, se ukáže jako projev sociálního učení.